TEATR LUDOWY „TRADYCJA”
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia
REGON 350824276, NIP 676-10-87-727
Numer KRS 0000142239

Adres:
Okleśna, ul. Nowowiejska 5
Dom Ludowy
32 – 566 Alwernia
Powiat chrzanowski, woj. małopolskie

Telefony kontaktowe:
Przewodniczący zarządu, kierownik zespołu, Zbigniew Klatka, 12 283 16 76, 728 861 894
Z-ca przewodniczącego, Irena Przejczowska, 12 282 88 64, 661 098 485
e-mail: zk1946@wp.pl