Teatr Tradycja w Alwerni

TEATR LUDOWY „TRADYCJA”

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia
REGON 350824276, NIP 676-10-87-727
Numer KRS 0000142239

Adres:

Okleśna, ul. Nowowiejska 5
Dom Ludowy
32 – 566 Alwernia
Powiat chrzanowski, woj. małopolskie

Telefony kontaktowe:

Prezes zarządu, kierownik zespołu, Zbigniew Klatka, 12 283 16 76, 728 861 894
Wiceprezes Zarządu, Józef Szymocha, 501 843 782

e-mail: zk1946@wp.pl